My current mood

Vive la Bretagne!


TOMORROW WILL NEVER BE THE SAME  Startseite
    Blah
    Fun
    Musik
    Tiere
  Mein Zoo
  Links
  Über diesen Blog..
  Kontakt
 

  Abonnieren
   Freunde
    orpheo
   
    ballerin

   
    brechblog

    blackwidow666
    - mehr Freunde
wörm(s) unterwegs


Telefone
LinkRank von myblog.de/mannick POWERED BY PUBLICONS.DE

disclaimer

https://myblog.de/mannick

Gratis bloggen bei
myblog.de

Minnen svunna stiger åter ur tidens vittrande stoft. Ur ledenstiger de fram, en gyllene flamma av hopp.

Ett föraktets dova töcken, närd av nid och hån.
Bländad av raseri, på hämndens vinger buren.

Stigna som vredens herrar...
Vekas bane vilsnas ljus.

Vanmakten inför vredens hand, speglar
i blinda ögon. Spröda och tomma, sprider etter,
med kluven tunga.

Blodets stöma berusar och när, ger mig åt kampen.
Skapare av vanvettets kaos, en ny tid är här...

Stigna som vredens herrar...
Vekas bane vilsnas ljus.

Blodsmak i munnen, stillad äro hungern. En ensam jakt för den valde allena. Krönt om natten vid
vanvettets tron. Att ett rike föda ur de dödas aska.

Stilla äro djuren i viljan och själen. En nalkande vittring och vi ger oss hän. Den eviga kamp som tas av tiden. Men dock och vilde bringar segern.

Som en viskande klinga, slår sanningens ord.
Förnyelsens timma, vredens tid...

Stigna som vredens herrar...
Vekas bane vilsnas ljus.

© Manegarm - Vredens tid

Konzi am 2.11. wird so geil <3
12.8.08 17:44
 
Letzte Einträge: Oooh...


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)


Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)

 Smileys einfügen
sVerantwortlich für die Inhalte ist der Autor. Dein kostenloses Blog bei myblog.de! Datenschutzerklärung
Werbung